Odmiany transporterów ślimakowych

Udostępnij

Transportery ślimakowe to urządzenia stosowane w wielu sektorach przemysłu do transportu różnego rodzaju substancji sypkich, usprawniając w ten sposób procesy produkcyjne. Ich działanie opiera się na ruchu obrotowym ślimaka, który przesuwa daną substancję wzdłuż cylindrycznej rury. W zależności od konstrukcji i zastosowania wyróżniamy dwa rodzaje transporterów ślimakowych – otwarte oraz zamknięte.

Jakie substancje można transportować przenośnikami?

Przenośniki ślimakowe służą do transportowania różnych produktów sypkich wytwarzanych w wielu gałęziach przemysłu. Mogą to być materiały budowlane, surowce energetyczne, produkty spożywcze, karmy dla zwierząt, substancje chemiczne, żwir, piasek i wiele innych.

Charakterystyka otwartych transporterów ślimakowych

Zarówno otwarte, jak i zamknięte transportery ślimakowe znajdują się w naszej ofercie. Dokładniej mówiąc, oferujemy dwa modele przenośników ślimakowych różniących się umiejscowieniem w stosunku do instalacji odpylającej: TSO-260 oraz FTS-UO. Te pierwsze należą do grona otwartych przenośników.

Mają one otwartą strukturę i są umieszczane w dolnej części odpylacza, która jest przeznaczona do wyładunku odpadów na zewnątrz. Ponadto stanowią one integralny element instalacji do odpylania. Znajdują zastosowanie w transporcie tych materiałów sypkich, które mogą mieć styczność z zewnętrznym otoczeniem.

Specyfika zamkniętych transporterów ślimakowych

FTS-UO to z kolei zamknięte transportery ślimakowe. W odróżnieniu od przenośników o charakterze otwartym, zamknięte modele montowane są poza urządzeniem służącym do odpylania. Nie są więc integralnymi elementami odpylaczy. Używa się ich do przenoszenia odpadów do innych części instalacji, takich jak kontenery, pojemniki bądź inne zbiorniki magazynujące. Jako że mają zamkniętą strukturę, można z ich pomocą transportować również materiały szkodliwe i toksyczne.