Regfany – najlepszy system czyszczenia

Udostępnij

Niezmiernie istotnym aspektem, który związany jest z wyposażeniem w odpylaczu filtracyjnym, jest skonstruowanie wydajnego, wygodnego, bezawaryjnego i ekonomicznego systemu oczyszczania rękawów filtracyjnych. Odpylacze workowe bez skutecznego systemu regeneracyjnego, nie mogłyby prawidłowo funkcjonować, a krótki cykl życia filtrów workowych, znacząco zwiększyłby koszty produkcyjne.

Wyróżnić można dwie grupy dostępnych na rynku systemów regeneracyjnych dla odpylaczy filtracyjnych. Do grupy pierwszej należą systemy regeneracyjne, których załączanie następuje tylko podczas przerwy w pracy instalacji, natomiast do grupy drugiej należą systemy, które załączane są podczas normalnej pracy instalacji (w trakcie działania systemu odpylającego) oraz podczas przerwy w pracy instalacji. Systemy te, poza konstrukcją i metodą działania, różnią się również, ponoszonymi z tytułu ich funkcjonowania, kosztami eksploatacyjnymi.

Teoretycznie najtańszym rozwiązaniem są systemy z grupy pierwszej, czyli tych załączanych tylko podczas przerw w pracy. Do takich systemów należą:

– mechanizm wstrząsowy, gdzie rękawy filtracyjne są montowane na specjalnej, wspólnej ramie, do której przymocowany jest motoreduktor, który podczas uruchomienia wprowadza całą ramę w ruch. Następuje wówczas grawitacyjne opadanie materiału, który zalega w workach filtracyjnych,

– mechanizm wibracyjny, gdzie rękawy filtracyjne są montowane grupowo – osobno dla każdego modułu, tzn. każdy moduł odpylacza filtracyjnego jest uzbrojony dla danej grupy filtracyjnej w niezależny mechanizm wibracyjny, który załączany jest okresowo w ustalonej kolejności. W tym przypadku również następuje grawitacyjne opadanie materiału, który zalega w workach filtracyjnych,

– mechanizm pneumatyczny, gdzie rękawy filtracyjne są montowane również grupowo – osobno dla każdego modułu, na specjalnie skonstruowanej przesuwnej ramie. Przesuw ramy jest wprowadzany w ruch za pomocą zainstalowanego siłownika pneumatycznego, powodującego ruch posuwisto-zwrotny. W ten sposób materiał, który zalega na rękawach filtracyjnych, odczepia się od nich i spada grawitacyjnie w dolną część odpylacza.

Trzy powyżej opisane systemy posiadają jednak istotną wadę, o której wspomniano już wcześniej, czyli możliwość ich skutecznej pracy tylko podczas przerw w działaniu instalacji odpylającej. Zalegający urobek, który osiada na rękawach filtracyjnych, opada grawitacyjnie tylko w momencie, kiedy nie panuje wewnątrz urządzenia filtracyjnego ciśnienie. Ponadto, brak regularnego oczyszczania filtrów podczas normalnej pracy instalacji, ma znaczny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemu odpylania, skuteczność odpylania, jakość wytwarzanego produktu, żywotność obrabiarek i urządzeń odpylających oraz żywotność filtrów workowych.

Dlatego też częściej wybieranymi, tym samym znacznie skuteczniejszymi systemami regeneracyjnymi, są systemy z grupy drugiej, czyli tej, w której ich załączanie następuje również podczas normalnej pracy instalacji odpylającej. Do tej grupy zaliczyć można dwa systemy:

– system przedmuchowy, gdzie worki filtracyjne są oczyszczane pojedynczo lub grupowo za pomocą wentylatora lub zespołu wentylatorów, które wytwarzają w odpylaczu wsteczny przepływ powietrza,

– system sprężonego powietrza, gdzie worki filtracyjne mogą być również pojedynczo lub grupowo oczyszczane, jednak następuje to poprzez strzały sprężonym powietrzem do wnętrza worków.

Oba te systemy cechuje:

– bardzo skuteczna filtracja,

– utrzymanie na wysokim poziomie prawidłowego i skutecznego funkcjonowania systemu odpylającego,

– zminimalizowanie ryzyka spadającej wydajności odpylania podczas normalnej pracy.

W związku z powyższym powstaje pytanie:

Którą opcję warto zastosować i dlaczego warto właśnie w ten, a nie w inny system zainwestować?

Odpowiedź na te pytanie wydaję się właściwie prosta. Nie da się ukryć, że najistotniejszą sprawą w tym przypadku będą koszty eksploatacyjne. Bez wątpienia, nieporównywalnie tańszą opcją będzie inwestycja w system przedmuchowy, czyli ten z wykorzystaniem wstecznego przepływu powietrza. Pomijając fakt, że początkowy koszt zakupu będzie kilkakrotnie razy mniejszy (system przedmuchowy chociażby nie wymaga uzbrojenia systemu w dodatkową sprężarkę), to koszty eksploatacji podczas korzystania z systemu, oczywiście w zależności od zastosowanego programu czyszczenia, będą od kilkudziesięciu do kilkuset razy mniejsze niż w przypadku użycia systemu oczyszczania sprężonym powietrzem.

Filtrowent opracował  superwydajny i ekonomiczny system czyszczenia worków filtracyjnych, który polega na czyszczeniu worków filtracyjnych za pomocą wentylatorów regeneracyjnych. Dodatkowo, jako pierwszy na rynku, unowocześnił ten układ o dodanie do niego opcjonalnie systemu mechanicznego – wibracyjnego. Przy zastosowaniu dokładnie tej opcji, w jednym momencie, rękawy filtracyjne są czyszczone przedmuchowo i mechanicznie. Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwala na wprowadzenie znacznych oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz zwiększa wydajność pracy urządzenia.

Wentylator regeneracyjny jest urządzeniem służącym do czyszczenia worków filtracyjnych wstecznym przepływem powietrza, w odstępach czasu zaprogramowanych w szafie sterowniczej i może być załączany podczas normalnej pracy odpylacza. Wentylator regeneracyjny może być montowany zarówno na dachu (w podłodze) jak i po lewej lub prawej stronie odpylacza. Wentylator regeneracyjny jest wentylatorem osiowym (800×800 mm). Jest dostępny w dwóch wersjach z silnikiem 1,1 kW i 2,2 kW. Wentylator regeneracyjny został zaprojektowany w taki sposób, aby osiągał wysoki spręż podczas pracy oraz niskie opory przepływu po zatrzymaniu. Silnik wentylatora regeneracyjnego wyposażony jest w blokadę, która zapobiega obracaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co powoduje obniżenie hałasu.

Elektrowibrator jest urządzeniem o bardzo niskiej mocy elektrycznej, tj.
0,09 kW, za pomocą którego, podczas operacji oczyszczania worków filtracyjnych, określona grupa filtrów, jest wprowadzana w drgania – wibracje – w ten sposób następuje tzw. oczyszczanie mechaniczne. Urządzenie jest zamontowane na specjalnej ramie, która podwieszona jest na specjalnych wibroizolatorach, i do której przymocowane są rękawy filtracyjne. Podczas zastosowania w odpylaczu filtracyjnym tylko metody oczyszczania worków filtracyjnych za pomocą elektrowibratorów, proces ten może odbywać się tylko podczas przerw w normalnej pracy odpylacza. W przypadku połączenia tej metody ze systemem przedmuchowym – równoczesna praca z wentylatorami regeneracyjnymi – elektrowibratory służą jako system wspomagający.

Co bardzo również istotne, oba systemy standardowo są przygotowane do pracy w strefie wybuchowej 22.

Porównanie systemów oczyszczania worków filtracyjnych.
Tabela: tradycyjne systemy regeneracyjne – ocena

W powyższej tabeli na podstawie istotnych cech, które mogą mieć wpływ na wybór systemu regeneracyjnego poprzez nadanie tym cechom, dla każdego systemu regeneracji osobno, punktacji w skali od 0 do 5 punktów, oceniono i w ten sposób wytypowano najlepszy system regeneracji worków filtracyjnych. Jest nim system przedmuchowy, czyli polegający na wytwarzaniu w odpylaczu wstecznego przepływu powietrza za pomocą np. wentylatorów regeneracyjnych. System ten jest standardowym wyposażeniem odpylaczy filtracyjnych z serii EKO-FILTR typu ODP, produkowanych i dostarczanych do swoich klientów przez firmę Filtrowent.