Czy cyklony mogą pełnić funkcję samodzielnych urządzeń odpylających?

Udostępnij

Cyklony do oczyszczania powietrza bardzo często są elementami większych, bardziej rozbudowanych instalacji odpylających. Czy zatem można ich używać jako samodzielnych urządzeń odpylających?

Czym są cyklony i jak działają?

Cyklony to separatory przeznaczone do oczyszczania powietrza z pyłów i drobin, które mogą być szkodliwe dla człowieka. Cyklony są używane w tych zakładach przemysłowych, w których na skutek prowadzonej produkcji powstaje takie zapylenie – na przykład w fabrykach mebli, zakładach stolarskich, firmach zajmujących się obróbką metali etc. Zanieczyszczone powietrze zawierające drobinki drewna, metalu czy tworzywa sztucznego wewnątrz cyklonu zostaje wprowadzone w ruch wirowy, a siła odśrodkowa wyrzuca cięższe cząsteczki z wiru powietrza, które odbijają się od ścian urządzenia i tracąc prędkość opadają na dół. Oczyszczone powietrze jest wyrzucane górnym wylotem cyklonu.

Cyklony oczyszcza powietrze poprzez separację, a co za tym idzie wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie, znacznie upraszczają gospodarkę odpadami i usprawniają procesy przemysłowe. W branży spawalniczej mogą też służyć jako łapacze iskier.

Z ilu części składają się cyklony?

Znajdujące się w naszej ofercie cyklony do odpylania to stożkowate zbiorniki, które składają się z trzech następujących części:

– górna z wlotem brudnego powietrza i wylotem oczyszczonego powietrza,

– walcowa,

– stożkowa z włazem inspekcyjnym, która jest zakończona wylotem umożliwiającym zrzucenie odseparowanego materiału (na przykład do kontenera lub opakowania big-bag).

Oczywiście produkowane przez nas cyklony mają różne wymiary i poziomy wydajności. To umożliwia dobranie urządzenia do potrzeb danego zakładu przemysłowego oraz ilości powstającego pyłu.

Czy cyklon może być też samodzielnym urządzeniem odpylającym?

Cyklony zwykle są elementami rozbudowanych instalacji odpylających, gdzie służą jako wstępne separatory podłączone do filtrów, na przykład do odpylaczy workowych. Wtedy ich rola polega na wstępnej separacji większych frakcji odpadowych. Oczyszczone powietrze jest wówczas przekierowywane do filtra patronowego lub workowego, gdzie następuje czyszczenie z drobnego pyłu. Jednak w wielu zakładach, w których mamy do czynienia z większą ilością odpadów, cyklony mogą być instalowane jako autonomiczne i samodzielne urządzenia, a ich wydajność sięga wtedy 80 %.